| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/144/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Gminy uchwala,

co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody gminy Wielowieś o kwotę 434 927,36 zł do wysokości 21 177 069,51 zł,

/zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Wielowieś o kwotę 296 168,00 zł do wysokości 22 562 776,53 zł ,

/zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/.

3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 138 759,36 zł .

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 172 655,64 zł:

a) zmniejsza się przychody o kwotę 202 551,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizacja SP Wielowieś),

b) zwiększa się przychody o kwotę 341 310,36 zł (kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Wielowsi),

c) zmniejsza się przychody o kwotę  320 915,00 zł (spłata pożyczki - GOK na termomodernizację budynku),

d) zwiększa się przychody o kwotę 9 500,00 zł (spłata pożyczki-OSP Świbie na realizację projektu „Wyposażenie zastępu strażackiej bryczki konnej OSP Świbie w mundury historyczne”).

5. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 311 415,00 zł:

a) zmniejsza się rozchody o kwotę  320 915,00 zł (pożyczka udzielona dla GOK na termomodernizację budynku),

b) zwiększa się rozchody o kwotę 9 500,00 zł (pożyczka dla OSP Świbie udzielona na realizację projektu „Wyposażenie zastępu strażackiej bryczki konnej OSP Świbie w mundury historyczne”).

6. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Wielowieś  Nr  XII/103/2011 z dnia  29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielowieś na 2012 rok, dotyczący dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wielowieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/144/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 26 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/144/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 26 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 26 lipca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »