| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 5 i art. 6, ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić na terenie gminy Pszczyna stawki podatku od nieruchomości w skali roku podatkowego w następującej wysokości:

1)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

0,65 zł,

2)

od 1 m2powierzchni użytkowej:

a)

budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

20,00 zł,

b)

nowo wybudowanych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których budowa została zakończona, lub w których rozpoczęto użytkowanie w 2012 roku

14,00 zł,

c)

pokoi noclegowych i hotelowych

15,00 zł,

3)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,20 zł,

4)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,50 zł,

5)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków gospodarczych i garaży trwale związanych z gruntem

6,00 zł,

6)

od 1 m2powierzchni użytkowej stodół

3,50 zł,

7)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

3,50 zł,

8)

od 1 m2powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części

6,00 zł,

9)

od budowli – sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oddanych do użytku
po 30.06.2007 r. – od ich wartości

1,8 %,

10)

od budowli pozostałych – od ich wartości

2 %,

11)

od gruntów:

a)

b)

od 1 m2powierzchni gruntów zajętych i/lub związanych z działalnością gospodarczą
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

0,70 zł,


4,51 zł,

c)

od 1 m2powierzchni dróg

0,05 zł,

d)

od 1 m2powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,22 zł.

§ 2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, z zastrzeżeniem § 3, jest płatny
w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowegona konto bankowe w ING Banku Śląskim S.A. nr rachunku 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 lub w kasie Urzędu Miejskiego oraz w drodze inkasa, zgodnie z § 3 uchwały.

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie sołectw wdrodze inkasa.

2. Inkasentami będą sołtysi zgodnie z obszarem działania.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1% pobranych podatków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz podlega publikacji w prasie lokalnej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek w zakresie ww. podatków i opłat, z tym, że nie mogą one przekraczać górnych stawek, a które na 2013 r. wynoszą dla podatku od nieruchomości:

- od budynków mieszkalnych

0,73 zł – za 1 m2powierzchni użytkowej,

- od budynków związanych z działalnością gospodarczą

22,82 zł – za1 m2powierzchni użytkowej budynku,

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65 zł – za 1 m2powierzchni użytkowej budynku,

- budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,63 zł – za 1 m2powierzchni użytkowej,

- od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,66 zł – za 1m2powierzchni użytkowej budynku,

- od budowli

2 % - ich wartości,

- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą

0,88 zł – za 1 m2powierzchni gruntu,

- od gruntów pod jeziorami, zajętymi na   zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni   wodnych

4,51 zł – za 1 ha powierzchni gruntu,

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,45zł – za 1 m2powierzchni gruntu.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »