| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/219/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Na podstawie art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 roku o   podatku rolnym ( Dz.U. z   2006 roku Nr 136 poz.969 z   późn.zm.),art.6.ust.8 ustawy z   dnia 30 października 2002 roku o   podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z   późn.zm.) oraz art.6 ust.12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2010 roku Nr 95 poz 613 z   późn.zm.)  

Rada Gminy Mstów  
uchwala co następuje:  

§   1.  

Inkasenci otrzymują łączne wynagrodzenie ryczałtowo-prowizyjne za inkaso bieżących i   zaległych należności z   tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości i   podatku leśnego pobieranego od mieszkańców sołectwa ustalonego, jako suma wysokości ryczałtu zależnego od liczby mieszkańców danego sołectwa oraz kwoty prowizji od zainkasowanych wpłat.  

§   2.  

Ustala się następujące zróżnicowanie wysokości kwot ryczałtu w   zależności od liczby mieszkańców w   sołectwie:  

a)   dla miejscowości o   liczbie mieszkańców do 300 - 150,00 zł miesięcznie  

b)   dla miejscowości o   liczbie mieszkańców od 301 do 500 - 200,00 zł miesięcznie  

c)   dla miejscowości o   liczbie mieszkańców powyżej 500 - 250,00 zł miesięcznie.  

§   3.  

Ustala się stawkę prowizyjną wynagrodzenia określonego w   § 1   uchwały w   wysokości 3   % od zainkasowanych wpłat.  

§   4.  

Wynagrodzenie z   tytułu inkaso będzie wypłacane w   ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Mstowie.  

§   7.  

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Mstów Nr XXVII/206/2012 z   dnia 26 października 2012 roku.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do podatków pobieranych od początku 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »