| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/219/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Na podstawie art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 roku o   podatku rolnym ( Dz.U. z   2006 roku Nr 136 poz.969 z   późn.zm.),art.6.ust.8 ustawy z   dnia 30 października 2002 roku o   podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z   późn.zm.) oraz art.6 ust.12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2010 roku Nr 95 poz 613 z   późn.zm.)  

Rada Gminy Mstów  
uchwala co następuje:  

§   1.  

Inkasenci otrzymują łączne wynagrodzenie ryczałtowo-prowizyjne za inkaso bieżących i   zaległych należności z   tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości i   podatku leśnego pobieranego od mieszkańców sołectwa ustalonego, jako suma wysokości ryczałtu zależnego od liczby mieszkańców danego sołectwa oraz kwoty prowizji od zainkasowanych wpłat.  

§   2.  

Ustala się następujące zróżnicowanie wysokości kwot ryczałtu w   zależności od liczby mieszkańców w   sołectwie:  

a)   dla miejscowości o   liczbie mieszkańców do 300 - 150,00 zł miesięcznie  

b)   dla miejscowości o   liczbie mieszkańców od 301 do 500 - 200,00 zł miesięcznie  

c)   dla miejscowości o   liczbie mieszkańców powyżej 500 - 250,00 zł miesięcznie.  

§   3.  

Ustala się stawkę prowizyjną wynagrodzenia określonego w   § 1   uchwały w   wysokości 3   % od zainkasowanych wpłat.  

§   4.  

Wynagrodzenie z   tytułu inkaso będzie wypłacane w   ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Mstowie.  

§   7.  

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Mstów Nr XXVII/206/2012 z   dnia 26 października 2012 roku.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do podatków pobieranych od początku 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »