| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/262/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie podziału Miasta Łaziska Górne na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 § 2, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Miasta,

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Miasta Łaziska Górne na 21 stałych obwodów głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne

§ 3.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/262/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 20 listopada 2012 r.

Stałe obwody głosowania w Mieście Łaziska Górne

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Ulice:

GÓRNICZA, KAMIENNA, MOKIERSKA, PIASKOWA, POLNA, POPRZECZNA, SPORTOWA, STROMA, SZKOLNA, WODNA

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 4
43-173 Łaziska Górne

2

Ulice:

CICHA, KAŁUŻE, KOPALNIANA 1-33, 35-55 nieparzyste, KRÓTKA, LIGONIA, MARTA WALESKA, MIKOŁOWSKA, PAWŁA WYRY, POGODNA, STARA DROGA, ŚWIĘTEGO JANA, WIDOKOWA, WIERZYSKO, WIEŻOWA, WODOCIĄGOWA, WSPÓLNA, WYNIOSŁA

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 4
43-173 Łaziska Górne

3

Ulice:

KOPALNIANA 34-56 parzyste, od 57 do końca, STASZICA, ZWYCIĘSTWA

Miejski Dom Kultury
(Filia Łaziska Średnie)
ul. Pstrowskiego 17
43-173 Łaziska Górne

4

Ulice:

KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, KSIĘDZA GŁOWIŃSKIEGO, LIPOWA, TUWIMA

Gimnazjum nr 3
im. "Przyjaciół Ziemi"
ul. Powstańców 6
43-173 Łaziska Górne

5

Ulice:

BOJOWNIKÓW, MORCINKA, WYRSKA

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (Filia w Łaziskach Średnich)
ul. Wyszyńskiego 8
43-173 Łaziska Górne

6

Ulice:

OSIEDLE KOŚCIUSZKI 106-113, od 115A do końca

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Wyrska 4
43-173 Łaziska Górne

7

Ulice:

NOWA, OSIEDLE KOŚCIUSZKI 1-105, 114

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Wyrska 4
43-173 Łaziska Górne

8

Ulice:

DŁUGA, GENERAŁA SIKORSKIEGO od 10 do końca, ŁĄKOWA, POWSTAŃCÓW, PSTROWSKIEGO, WAPIENNA, ZWAŁOWA, ŹRÓDLANA

Gimnazjum nr 3
im. "Przyjaciół Ziemi"
ul. Powstańców 6
43-173 Łaziska Górne

9

Ulice:

22 LIPCA, BOCZNA, GAJOWA, GENERAŁA SIKORSKIEGO 1-8, GRANICZNA, KONOPNICKIEJ, LASOKI, MIŁA, POKOJU, POŁUDNIOWA, PROMIENNA, SŁONECZNA, SŁOWACKIEGO, STAWOWA

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Wyrska 4
43-173 Łaziska Górne

10

Ulice:

CEGIELNIANA, CIESZYŃSKA od 3 do końca, GOSTYŃSKA, HUTNICZA, KĄTY, ŁAZY, MŁYŃSKA, WYZWOLENIA, ZAKĄTEK

Zespół Szkół im. Piastów Śląskich
ul. Cieszyńska 12
43-170 Łaziska Górne

11

Ulice:

AKACJOWA, BRADA, GŁOGOWA, KOLEJOWA, KSIĘDZA SZWEDY, MALINOWA, MIODOWA, ORZESKA, PAPROTNA, PRĄDNA, PRZYSIÓŁKI, PSZCZELNA, ROLNA, SALAMANDER, TOROWA

Przedszkole nr 2 Integracyjne
ul. Miodowa 11
43-170 Łaziska Górne

12

Ulice:

BRZOZOWA, DĘBOWA, GRABOWA, JAWOROWA, JAŚMINOWA, JESIONOWA, JODŁOWA, KASZTANOWA, LEŚNA, MODRZEWIOWA, OLCHOWA, RYBNICKA, SOSNOWA, ŚWIERKOWA, TOPOLOWA, WIERZBOWA, ZACISZE

Salon Samochodowy
ul. Leśna 1
43-170 Łaziska Górne

13

Ulice:

DZIAŁKOWCÓW, ENERGETYKÓW od 2A do końca numery parzyste, FORNALSKIEJ, KRASICKIEGO, MARCHLEWSKIEGO, MIARKI, SAWICKIEJ, WARYŃSKIEGO, WRÓBLEWSKIEGO, ZAWADZKIEGO

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych
ul. Chopina 11 b
43-170 Łaziska Górne

14

Ulice:

CICIERZ, JANA III SOBIESKIEGO, KIESZKI, KOŚCIELNA, ŁĄCZNA, MONIUSZKI, PLAC RATUSZOWY, SPOKOJNA, WIOSENNA, ZIELONA

Miejski Dom Kultury
ul. Świerczewskiego 2
43 - 170 Łaziska Górne

15

Ulice:

CHOPINA, ENERGETYKÓW od 1A do końca numery nieparzyste

Przedszkole nr 5
im. Przyjaciół Bohaterów Bajek
ul. Chopina 1
43-170 Łaziska Górne

16

Ulice:

1 MAJA, ASTRÓW, BRATKÓW, FIOŁKOWA, GOŹDZIKÓW, IRYSÓW, KLONOWA, KONWALII, KROKUSÓW, KWIATOWA, NARCYZÓW, RADOSNA, RÓŻANA, SIENKIEWICZA, STARA, STOKROTEK, TULIPANÓW, WIŚNIOWA

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Dworcowa 4
43-170 Łaziska Górne


17

Ulice:

BARLICKIEGO, CIESZYŃSKA 2-2B parzyste, GÓRNA, OKRĘŻNA, OSIEDLE CENTRUM, STAROWIEJSKA, SZYBOWA, WĄSKA, WIEJSKA

Miejski Dom Kultury
ul. Świerczewskiego 2
43 - 170 Łaziska Górne

18

Ulice:

BUKOWA, GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO, PARKOWA, POCZTOWA, PORĘBA

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świerczewskiego 1
43-170 Łaziska Górne

19

Ulice:

OGRODOWA, PRUSA

Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

20

Ulice:

DWORCOWA 4-22 parzyste, MICKIEWICZA

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Dworcowa 4
43 - 170 Łaziska Górne

21

Ulice:

DWORCOWA 5-25 nieparzyste, od 26 do końca, SZAROTKI

Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/262/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 20 listopada 2012 r.

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art. 13 ust. 1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Miejska w Łaziskach Górnych dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze w dniu 11 września 2012 r.

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.

Przedkładany projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

W proponowanym podziale Miasta Łaziska Górne na obwody głosowania zachowany jest warunek wynikający z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, stanowiący że liczba mieszkańców objęta obwodem głosowania nie powinna być mniejsza niż 500 i nie większa niż 3000.

W nowym podziale Miasta na obwody głosowania przyjęto zasadę, że w skład jednego obwodu głosowania wchodzi jeden okręg wyborczy, a granice obwodów głosowania pokrywają się z granicami okręgów wyborczych. W ocenie organu wykonawczego gminy przyjęta w projekcie uchwały liczba obwodów głosowania w znaczny sposób zapewni sprawne działanie Obwodowych Komisji Wyborczych – w przypadku wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego będą one musiały sporządzić protokoły z głosowania w obwodzie tylko w zakresie jednego okręgu wyborczego.

Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z art. 15a przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy zobowiązuje w przyszłości wyznaczenie odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »