| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/262/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie podziału Miasta Łaziska Górne na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 § 2, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Miasta,

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Miasta Łaziska Górne na 21 stałych obwodów głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne

§ 3.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/262/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 20 listopada 2012 r.

Stałe obwody głosowania w Mieście Łaziska Górne

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Ulice:

GÓRNICZA, KAMIENNA, MOKIERSKA, PIASKOWA, POLNA, POPRZECZNA, SPORTOWA, STROMA, SZKOLNA, WODNA

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 4
43-173 Łaziska Górne

2

Ulice:

CICHA, KAŁUŻE, KOPALNIANA 1-33, 35-55 nieparzyste, KRÓTKA, LIGONIA, MARTA WALESKA, MIKOŁOWSKA, PAWŁA WYRY, POGODNA, STARA DROGA, ŚWIĘTEGO JANA, WIDOKOWA, WIERZYSKO, WIEŻOWA, WODOCIĄGOWA, WSPÓLNA, WYNIOSŁA

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 4
43-173 Łaziska Górne

3

Ulice:

KOPALNIANA 34-56 parzyste, od 57 do końca, STASZICA, ZWYCIĘSTWA

Miejski Dom Kultury
(Filia Łaziska Średnie)
ul. Pstrowskiego 17
43-173 Łaziska Górne

4

Ulice:

KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, KSIĘDZA GŁOWIŃSKIEGO, LIPOWA, TUWIMA

Gimnazjum nr 3
im. "Przyjaciół Ziemi"
ul. Powstańców 6
43-173 Łaziska Górne

5

Ulice:

BOJOWNIKÓW, MORCINKA, WYRSKA

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (Filia w Łaziskach Średnich)
ul. Wyszyńskiego 8
43-173 Łaziska Górne

6

Ulice:

OSIEDLE KOŚCIUSZKI 106-113, od 115A do końca

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Wyrska 4
43-173 Łaziska Górne

7

Ulice:

NOWA, OSIEDLE KOŚCIUSZKI 1-105, 114

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Wyrska 4
43-173 Łaziska Górne

8

Ulice:

DŁUGA, GENERAŁA SIKORSKIEGO od 10 do końca, ŁĄKOWA, POWSTAŃCÓW, PSTROWSKIEGO, WAPIENNA, ZWAŁOWA, ŹRÓDLANA

Gimnazjum nr 3
im. "Przyjaciół Ziemi"
ul. Powstańców 6
43-173 Łaziska Górne

9

Ulice:

22 LIPCA, BOCZNA, GAJOWA, GENERAŁA SIKORSKIEGO 1-8, GRANICZNA, KONOPNICKIEJ, LASOKI, MIŁA, POKOJU, POŁUDNIOWA, PROMIENNA, SŁONECZNA, SŁOWACKIEGO, STAWOWA

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Wyrska 4
43-173 Łaziska Górne

10

Ulice:

CEGIELNIANA, CIESZYŃSKA od 3 do końca, GOSTYŃSKA, HUTNICZA, KĄTY, ŁAZY, MŁYŃSKA, WYZWOLENIA, ZAKĄTEK

Zespół Szkół im. Piastów Śląskich
ul. Cieszyńska 12
43-170 Łaziska Górne

11

Ulice:

AKACJOWA, BRADA, GŁOGOWA, KOLEJOWA, KSIĘDZA SZWEDY, MALINOWA, MIODOWA, ORZESKA, PAPROTNA, PRĄDNA, PRZYSIÓŁKI, PSZCZELNA, ROLNA, SALAMANDER, TOROWA

Przedszkole nr 2 Integracyjne
ul. Miodowa 11
43-170 Łaziska Górne

12

Ulice:

BRZOZOWA, DĘBOWA, GRABOWA, JAWOROWA, JAŚMINOWA, JESIONOWA, JODŁOWA, KASZTANOWA, LEŚNA, MODRZEWIOWA, OLCHOWA, RYBNICKA, SOSNOWA, ŚWIERKOWA, TOPOLOWA, WIERZBOWA, ZACISZE

Salon Samochodowy
ul. Leśna 1
43-170 Łaziska Górne

13

Ulice:

DZIAŁKOWCÓW, ENERGETYKÓW od 2A do końca numery parzyste, FORNALSKIEJ, KRASICKIEGO, MARCHLEWSKIEGO, MIARKI, SAWICKIEJ, WARYŃSKIEGO, WRÓBLEWSKIEGO, ZAWADZKIEGO

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych
ul. Chopina 11 b
43-170 Łaziska Górne

14

Ulice:

CICIERZ, JANA III SOBIESKIEGO, KIESZKI, KOŚCIELNA, ŁĄCZNA, MONIUSZKI, PLAC RATUSZOWY, SPOKOJNA, WIOSENNA, ZIELONA

Miejski Dom Kultury
ul. Świerczewskiego 2
43 - 170 Łaziska Górne

15

Ulice:

CHOPINA, ENERGETYKÓW od 1A do końca numery nieparzyste

Przedszkole nr 5
im. Przyjaciół Bohaterów Bajek
ul. Chopina 1
43-170 Łaziska Górne

16

Ulice:

1 MAJA, ASTRÓW, BRATKÓW, FIOŁKOWA, GOŹDZIKÓW, IRYSÓW, KLONOWA, KONWALII, KROKUSÓW, KWIATOWA, NARCYZÓW, RADOSNA, RÓŻANA, SIENKIEWICZA, STARA, STOKROTEK, TULIPANÓW, WIŚNIOWA

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Dworcowa 4
43-170 Łaziska Górne


17

Ulice:

BARLICKIEGO, CIESZYŃSKA 2-2B parzyste, GÓRNA, OKRĘŻNA, OSIEDLE CENTRUM, STAROWIEJSKA, SZYBOWA, WĄSKA, WIEJSKA

Miejski Dom Kultury
ul. Świerczewskiego 2
43 - 170 Łaziska Górne

18

Ulice:

BUKOWA, GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO, PARKOWA, POCZTOWA, PORĘBA

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świerczewskiego 1
43-170 Łaziska Górne

19

Ulice:

OGRODOWA, PRUSA

Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

20

Ulice:

DWORCOWA 4-22 parzyste, MICKIEWICZA

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Dworcowa 4
43 - 170 Łaziska Górne

21

Ulice:

DWORCOWA 5-25 nieparzyste, od 26 do końca, SZAROTKI

Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/262/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 20 listopada 2012 r.

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art. 13 ust. 1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Miejska w Łaziskach Górnych dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze w dniu 11 września 2012 r.

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.

Przedkładany projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

W proponowanym podziale Miasta Łaziska Górne na obwody głosowania zachowany jest warunek wynikający z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, stanowiący że liczba mieszkańców objęta obwodem głosowania nie powinna być mniejsza niż 500 i nie większa niż 3000.

W nowym podziale Miasta na obwody głosowania przyjęto zasadę, że w skład jednego obwodu głosowania wchodzi jeden okręg wyborczy, a granice obwodów głosowania pokrywają się z granicami okręgów wyborczych. W ocenie organu wykonawczego gminy przyjęta w projekcie uchwały liczba obwodów głosowania w znaczny sposób zapewni sprawne działanie Obwodowych Komisji Wyborczych – w przypadku wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego będą one musiały sporządzić protokoły z głosowania w obwodzie tylko w zakresie jednego okręgu wyborczego.

Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z art. 15a przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy zobowiązuje w przyszłości wyznaczenie odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »