| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                   145442,00

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                   10000,00

-               - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                       33663291,38
w tym

- dochody bieżące                                                                                                   32193967,38
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                         581927,85
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                   1469324,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           717995,00  mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) Wydatków budżetowych:

a)               a) zwiększa się o kwotę                                                                                                   35918,20

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                             20918,20                          - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                       38591499,38 w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                    31146386,60 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             708571,08
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                                 7445112,78                       zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                          1985055,32                     mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                        23217875,24 w tym:

- wydatki na wynagordzenie i pochodne od nich w kwocie                                 16491611,49

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                               6726263,75

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                  2907871,52

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              3870068,76

d) obsługa długu                                                                                                                 442000,00

e)               e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                 708571,08                                                                                                                

§ 3.                                                                                    

1. Zwiększenie dochodów bieżących spowodowała zmniejszenie deficytu o kwotę 120442,00 zł, który wynosi 4928208,00 zł,

2. Zmniejszenie pożyczki na termomodernizację Przedszkola z Wójewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 106245,00 zł oraz zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które wynika z rozliczeń pożyczek
i kredytów z lat ubiegłych wynosi 2547848,00 zł spowodowało zmniejszenie przychodów budżetowych do kwoty 8146836,00 zł

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt w kwocie 4928208,00 zł .

4. W związku ze mnianami, o których mowa w § 2 oraz  § 3 ust. 1 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku kredytów i pożyczek na:

1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3000000,00 zł,

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostek samorządowych w kwocie
4928208,00 zł,

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie
670780,00 zł.

§ 4. Powyższe zmiany dotyczą dysponentów:  Urząd Gminy Kozy, Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum oraz Przedszkole.

§ 5.                                                                                     W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.                                                                                     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/168/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/168/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki budżetowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/168/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

przychody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/168/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

wydatki majątkowe

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »