| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 297/XXIX/2012 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 27 grudnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr 279/XXVIII/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r

Na podstawie art. 10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   ) (tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95 ,poz. 613 ), w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. 2012.587) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. (M.P.2012.743), Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje :  

§   1.   W  Uchwale Nr 279/XXVIII/2012 z   dnia 12 grudnia 2012 r. w   sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. wprowadza się następującą zmianę - §1 pkt 6   otrzymuje brzmienie: Od przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton ,z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

 

Rodzaj pojazdu  

oś jezdna(osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi  

jedna oś od 12 ton do mniej niż 25 ton  

603  

844  

jedna oś i   od 25  ton i   więcej  

722  

964  

dwie osie od 12 ton do mniej niż 33 ton  

726  

1.084  

dwie osie od 33 ton do mniej niż 38 ton  

1.084  

1.686  

dwie osie od 38 ton i   więcej  

1.360  

2.009  

trzy osie od 12 ton do mniej niż 38 ton  

1.084  

1.686  

trzy osie od 38 ton i   więcej  

1.114  

1.686  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni po jej ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

 

 

1)   1) 1   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1.dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z   17.12.1992),

2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999)

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez

Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »