| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 2/2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 stycznia 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Woźnikach w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz   z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i     art. 16 ust. 2a i   3 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889 oraz z   2012 r. poz. 1399 ), w   związku z   uchwałą                      Nr 246/XXI/2012 Rady Miejskiej w   Woźnikach z   dnia 28   grudnia   2012   r. w   sprawie wygaśnięcia mandatu radnego  zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pana Gintera Ordona przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w   Woźnikach w   dwumandatowym okręgu wyborczym nr 5.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1,  będzie  wybierany 1   radny.    

§   3.   Wybory  zostaną  przeprowadzone w   dniu 10 marca 2013 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.     Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik Nr 1   do Zarządzenia Nr 2/2013    
Wojewody Śląskiego    
z dnia 7   stycznia 2013 r.  

 

Termin wykonania czynności wyborczej*)    

Treść czynności    

1    

2    

do   05.01.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w   Woźnikach w   okręgu wyborczym nr 5,    

do   19.01.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   granicach i   numerze okręgu wyborczego oraz o   wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w   Woźnikach,    
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Częstochowie o   utworzeniu komitetów wyborczych oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w   okręgu nr 5,    
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w   Woźnikach,    

do   24.01.2013   r.    

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Częstochowie Miejskiej Komisji Wyborczej w   Woźnikach,    

do   08.02.2013   r. (do godziny 24 00 )    

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w   Woźnikach list kandydatów na radnego w   okręgu wyborczym nr 5,    

do   15.02.2013   r.    

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10   w Psarach,    

do   17.02.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10,    

do   18.02.2013   r.    

- nadanie przez Miejską Komisję Wyborczą w   Woźnikach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na   radnego,    

do   23.02.2013   r.    

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w   Woźnikach zawierającego numery list i   dane o   kandydatach na radnego zarejestrowanych w   okręgu wyborczym nr 5,    

do   24.02.2013   r.    

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w   Woźnikach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w   Psarach,    

do   24.02.2013   r.    

- sporządzenie spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 5   w Urzędzie Miejskim w   Woźnikach,  

do   28.02.2013   r.    

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,    
 

08.03.2013   r. o   godz.24 00

- zakończenie kampanii wyborczej,    
 

09.03.2013   r.    

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10   w Psarach spisu wyborców,    

10.03.2013   r.   w godz.8:00–22:00    

- głosowanie  
 

*) Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaczorowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »