| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 2/2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 stycznia 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Woźnikach w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz   z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i     art. 16 ust. 2a i   3 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889 oraz z   2012 r. poz. 1399 ), w   związku z   uchwałą                      Nr 246/XXI/2012 Rady Miejskiej w   Woźnikach z   dnia 28   grudnia   2012   r. w   sprawie wygaśnięcia mandatu radnego  zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pana Gintera Ordona przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w   Woźnikach w   dwumandatowym okręgu wyborczym nr 5.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1,  będzie  wybierany 1   radny.    

§   3.   Wybory  zostaną  przeprowadzone w   dniu 10 marca 2013 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.     Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik Nr 1   do Zarządzenia Nr 2/2013    
Wojewody Śląskiego    
z dnia 7   stycznia 2013 r.  

 

Termin wykonania czynności wyborczej*)    

Treść czynności    

1    

2    

do   05.01.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w   Woźnikach w   okręgu wyborczym nr 5,    

do   19.01.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   granicach i   numerze okręgu wyborczego oraz o   wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w   Woźnikach,    
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Częstochowie o   utworzeniu komitetów wyborczych oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w   okręgu nr 5,    
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w   Woźnikach,    

do   24.01.2013   r.    

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Częstochowie Miejskiej Komisji Wyborczej w   Woźnikach,    

do   08.02.2013   r. (do godziny 24 00 )    

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w   Woźnikach list kandydatów na radnego w   okręgu wyborczym nr 5,    

do   15.02.2013   r.    

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10   w Psarach,    

do   17.02.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10,    

do   18.02.2013   r.    

- nadanie przez Miejską Komisję Wyborczą w   Woźnikach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na   radnego,    

do   23.02.2013   r.    

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w   Woźnikach zawierającego numery list i   dane o   kandydatach na radnego zarejestrowanych w   okręgu wyborczym nr 5,    

do   24.02.2013   r.    

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w   Woźnikach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w   Psarach,    

do   24.02.2013   r.    

- sporządzenie spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 5   w Urzędzie Miejskim w   Woźnikach,  

do   28.02.2013   r.    

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,    
 

08.03.2013   r. o   godz.24 00

- zakończenie kampanii wyborczej,    
 

09.03.2013   r.    

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10   w Psarach spisu wyborców,    

10.03.2013   r.   w godz.8:00–22:00    

- głosowanie  
 

*) Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Lackowska-Wandas

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »