| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Gminy Pawonków

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Pawonków na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 §2, 11 i   12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z   późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) – na wniosek Wójta Gminy Pawonków,  

RADA GMINY PAWONKÓW  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Pawonków na obwody głosowania i   ustala ich numery, granice i   siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.  

§   3.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr 82/98 Zarządu Gminy w   Pawonkowie z   dnia 19 sierpnia 1998r. w   sprawie utworzenia obwodów głosowania w   wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu i   Sejmiku Wojewódzkiego.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Pawonków i   w sołectwach Gminy Pawonków.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Pawonków obejmującej lata 2010-2014.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków  


mgr.inż   Jacek   Kopyto

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/152/2012
Rady Gminy Pawonków
z dnia 27 listopada 2012 r.

Podział Gminy Pawonków na obwody głosowania  

infoRgrafika

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków  


mgr.inż   Jacek   Kopyto

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »