| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.261.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d nadanego Uchwałą Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2012 r

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.)  

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA  
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
uchwala:  

§   1.   W statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 26 stycznia 2012 r. w   sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d wprowadza  
się następujące zmiany:  

1.   W rozdziale I   w § 3   dodaje się ust. 3   w brzmieniu:  

3.   W Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o   nazwie Poradnie Specjalistyczne, .

2.   W rozdziale 5   w § 15 wprowadza się następujące zmiany:  

-   w ust. 2   wyraz „Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Specjalistycznych”,  

-   w ust. 2   dodaje się pkt 47 i   pkt 48 w   brzmieniu:  

47)   Gabinet położnej,  

48)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy. ,

-   w ust. 3   wyraz „Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Specjalistycznych”,  

-   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

4.   Organizację wewnętrzną i   zakres działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Specjalistycznych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ. .

3.                 W załączniku Nr 1   do statutu Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ – Wykaz komórek organizacyjnych Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ wprowadza się następujące zmiany:  

-   w ust. 1   wyraz „Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Specjalistycznych”,  

-   w ust. 1   dodaje się pkt 47 i   pkt 48 w   brzmieniu:  

47)   Gabinet położnej  

48)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy. .

§   2.   W pozostałym zakresie statut Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d stanowiący załącznik do Uchwały Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 26 stycznia 2012 r. pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »