| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.261.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d nadanego Uchwałą Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2012 r

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.)  

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA  
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
uchwala:  

§   1.   W statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 26 stycznia 2012 r. w   sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d wprowadza  
się następujące zmiany:  

1.   W rozdziale I   w § 3   dodaje się ust. 3   w brzmieniu:  

3.   W Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o   nazwie Poradnie Specjalistyczne, .

2.   W rozdziale 5   w § 15 wprowadza się następujące zmiany:  

-   w ust. 2   wyraz „Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Specjalistycznych”,  

-   w ust. 2   dodaje się pkt 47 i   pkt 48 w   brzmieniu:  

47)   Gabinet położnej,  

48)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy. ,

-   w ust. 3   wyraz „Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Specjalistycznych”,  

-   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

4.   Organizację wewnętrzną i   zakres działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Specjalistycznych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ. .

3.                 W załączniku Nr 1   do statutu Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ – Wykaz komórek organizacyjnych Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ wprowadza się następujące zmiany:  

-   w ust. 1   wyraz „Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Specjalistycznych”,  

-   w ust. 1   dodaje się pkt 47 i   pkt 48 w   brzmieniu:  

47)   Gabinet położnej  

48)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy. .

§   2.   W pozostałym zakresie statut Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d stanowiący załącznik do Uchwały Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 26 stycznia 2012 r. pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »