| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/215/12 Rady Gminy Brenna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XI/129/11 Rady Gminy Brenna z dnia 17 listopada2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Siedzibą GOPS jest budynek ośrodka zdrowia w Brennej, przy ul. Leśnica 8. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego zlokalizowana jest w Brennej, przy ul. Leśnica 8. Statut wypożyczalni określony jest w Regulaminie wypożyczalni i Regulaminie organizacyjnym GOPS”.;

2) W § 4, w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 ze zm.)”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z tym że § 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »