| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/215/12 Rady Gminy Brenna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XI/129/11 Rady Gminy Brenna z dnia 17 listopada2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Siedzibą GOPS jest budynek ośrodka zdrowia w Brennej, przy ul. Leśnica 8. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego zlokalizowana jest w Brennej, przy ul. Leśnica 8. Statut wypożyczalni określony jest w Regulaminie wypożyczalni i Regulaminie organizacyjnym GOPS”.;

2) W § 4, w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 ze zm.)”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z tym że § 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »