| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 151/XX/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001r. z   późn. zm.) i   art. 9a ust. 15 ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z   2005r. z   późniejszymi zmianami) Rada Gminy Popów uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Popów.  

2.   W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:  

1)   1 przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;  

2)   1 przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

3)   1 przedstawiciel Policji;  

4)   1 przedstawiciel Oświaty;  

5)   1 przedstawiciel Ochrony Zdrowia;  

6)   W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w   rodzinie.  

§   2.   1.   Wójt Gminy Popów w   drodze zarządzenia odwołuje członków Zespołu przed upływem kadencji:  

1)   z własnej inicjatywy członka;  

2)   na wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem;  

3)   na wniosek przewodniczącego zespołu;  

4)   na wniosek zainteresowanego członka.  

§   3.   1.   Kadencja Zespołu trwa 3   lata.  

2.   Na pierwszym posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego, Zespół wybiera przewodniczącego zespołu.  

3.   Kolejne posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywać się będą w   zależności od potrzeb, w   terminie ustalonym przez przewodniczącego zespołu, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  

4.   Przewodniczący zespołu, może na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zaprosić również, osoby nie będące jego członkami, jeżeli zajdzie taka konieczność  

5.   Prace zespołu są prowadzone jeżeli w   posiedzeniu zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.  

6.   Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy wójtem a   podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do zespołu.  

7.   Członkowie zespołu wykonują zadania w   ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.  

8.   Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Popowie.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od ogłoszenia w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »