| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/171/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6l ustway z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do nieniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiące załącznik Nr 2 do nieniejszej uchwały.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy,

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złoźyć w Urzędzie Gminy Jeleśnia w terminie:

1) do 30 kwietnia 2013r. - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmiannch (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/171/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/171/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Pisu

B2B Manager inFakt.pl. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Z branżą̨ internetową związana od ponad 10 lat, z branżą księgowości od 5 lat. W Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym inFakt specjalizuje się w przeprowadzaniu praktycznych warsztatów z księgowości i przedsiębiorczości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »