| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/174/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na 2012 r. (Dot. : Uchwały na XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)  

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

W uchwale budżetowej nr XV/84/11 z   dnia 29 grudnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1)   Wprowadza się zmiany w   dochodach budżetowych zgodnie z   tabelą nr 1   niniejszej uchwały,  

2)   Wprowadza się zmiany w   wydatkach budżetowych zgodnie z   tabelą nr 2   niniejszej uchwały,  

3)   Wprowadza się zmiany w   planie wydatków majątkowych zgodnie z   tabelą nr 3   niniejszej uchwały,  

4)   Wprowadza się zmiany w   planie wydatków na programy i   projekty ze środków budżetu UE, EFTA i   innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z   tabelą nr 4   niniejszej uchwały  

§ 2.  

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:  

1.   Dochody budżetu Gminy w   łącznej kwocie 33.460.570,58 zł z   tego:  

1)   Dochody bieżące w   kwocie 31.860.184,85 zł.  

2)   Dochody majątkowe w   kwocie 1.600.385,73 zł  

§ 3.  

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:  

1.   Wydatki budżetu gminy w   łącznej kwocie 34.743.640,50 zł. Z   tego:  

1.1. Wydatki bieżące w   kwocie 31.186.367,31 zł. , w   tym  

1)   Wydatki jednostek budżetowych w   kwocie 23.077.600,47 zł W   tym na:  

a)   Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   kwocie 16.793.288,00 zł,  

b)   Wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań 6.284.312,47 zł,  

2)   Dotacje na zadania bieżące w   kwocie 1.084.442,00 zł  

3)   Świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 4.948.170,00 zł.  

4)   Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków , o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   w części związanej z   realizacją zadań j.s.t w   kwocie – 1.216.945,84 zł  

5)   Wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w   roku budżetowym w   kwocie 328.211,00 zł  

6)   Wydatki na obsługę długu w   kwocie 530.998,00 zł.  

2.2 Wydatki majątkowe w   kwocie 3.557.273,19 zł. W   tym na:  

1)   Inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 3.557.273,19 zł. w   tym na:  

a)   programy finansowane z   udziałem środków , o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t. w   kwocie 1.150.540,32 zł  

§ 4.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia .  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1   Plan dochodów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/174/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2   Plan wydatków  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/174/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3   Wydatki majątkowe  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/174/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabele nr 4   Wydatki unijne  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »