| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 159/XXI/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy Popów uchwala co następuje:  

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości 17.828.254,00 w   tym: bieżące 14.540.545,00 majątkowe 3.287.709,00 zgodnie z   tabelą Nr 1.  

§ 2.  

Ustala się wydatki budżetu gminy w   wysokości   20.050.257,98   w tym bieżące zgodnie z   tabelą Nr 2   w wysokości   13.666.078,00   oraz majątkowe zgodnie z   tabelą Nr 2a w   wysokości   6.384.179,98  

§ 3.  

Ustala się deficyt budżetowy w   wysokości   2.222.003,98   który zostanie pokryty z   zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym  

§ 4.  

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w   wysokości   136.000,00  

§ 5.  

Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości   34.000,00  

§ 6.  

Ustala się kwoty dotacji z   budżetu Gminy Popów zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§ 7.  

1.   Wprowadza się do budżetu gminy dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych w   wysokości:  

- dochody   1.493.396,00  

- wydatki   1.493.396,00  

zgodnie z   tabelą nr 3  

2.   Ustala się dochody budżetu państwa związane z   realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do odprowadzenia w   wysokości   6.500,00   zgodnie z   tabelą nr 3  

3.   Wprowadza się do budżetu gminy dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań własnych bieżących  

- dochody   152.825,00  

- wydatki   152.825,00   zgodnie z   tabelą nr 3  

4.   Wprowadza się do budżetu gminy dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej  

- dochody   5.000,00  

- wydatki   5.000,00   zgodnie z   tabelą nr 3  

5.   Wprowadza się do budżetu gminy dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t  

- dochody   3.287.709,00  

- wydatki   3.287.709,00  

§ 8.  

Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z   tabelą Nr 4  

§ 9.  

Określa się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   wysokości   120.000,00  

Ustala się wydatki na realizację programu profilaktyki i   rozwiązywanie problemów alkoholowych i   przeciwdziałania narkomanii   120.000,00  

§ 10.  

Ustala się limit pożyczek i   kredytów do zaciągnięcia w   wysokości do   3.622.003,98   w tym: kredytów i   pożyczek krótkoterminowych w   wysokości do   500.000,00   , pożyczek długoterminowych na:  

- na pokrycie deficytu budżetowego   2.222.003,98  

- na spłatę rat zaciągniętych pożyczek   900.000,00  

§ 11.  

Ustala się plan przychodów i   rozchodów związanych z   finansowaniem niedoboru budżetowego :  

- przychody   3.122.003,98  

- rozchody   900.000,00   zgodnie z   tabelą Nr 5  

§ 12.  

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach funduszu sołeckiego w   wysokości :   231.705,08   zgodnie z   tabelą nr 6  

§ 13.  

Upoważnia się Wójta Gminy do:  

- dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

- zaciągania krótkoterminowych kredytów i   pożyczek do 500.000 zł. na pokrycie przejściowego deficytu w   ciągu roku budżetowego  

- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach.  

§ 14.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 15.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 159/XXI/2012
Rady Gminy Popów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do Uchwały 159 XXII 2012 z   dnia 28.12.2012r  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 159/XXI/2012
Rady Gminy Popów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do Uchwały 159 XXII 2012 z   dnia 28.12.2012r  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »