| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.188.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.6n ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.3 ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z   późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

2.   Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.188.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.188.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.188.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.188.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »