| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/167/12 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6   k w   związku z   art.6j ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   art. 6   j, ust. 1, pkt. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w   § 2.  

§   2.   Dla nieruchomości wymienionej w   § 1   ustala się następujące miesięczne stawki opłaty:  

1)   jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny – 5,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie  

2)   jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny – 6,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Czesław   Majdak

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »