| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/167/12 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6   k w   związku z   art.6j ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   art. 6   j, ust. 1, pkt. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w   § 2.  

§   2.   Dla nieruchomości wymienionej w   § 1   ustala się następujące miesięczne stawki opłaty:  

1)   jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny – 5,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie  

2)   jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny – 6,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Czesław   Majdak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »