| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 206/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miedźno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001. 142. 1591 z późn.zm.) i art. 6k ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011. 152. 897) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6,40 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny;

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, za:

a) pojemnik o poj. 80 l – 12,00 zł

b) pojemnik o poj. 120 l – 17,00 zł

c) pojemnik o poj. 240 l – 34,00 zł

d) pojemnik o poj. 360 l – 51,00 zł

e) pojemnik o poj. 1100 l – 150,00 zł

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców w wysokości 50% stawki określonej w ust. 1 jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 199/XXV/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miedźno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »