| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 206/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miedźno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001. 142. 1591 z późn.zm.) i art. 6k ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011. 152. 897) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6,40 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny;

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, za:

a) pojemnik o poj. 80 l – 12,00 zł

b) pojemnik o poj. 120 l – 17,00 zł

c) pojemnik o poj. 240 l – 34,00 zł

d) pojemnik o poj. 360 l – 51,00 zł

e) pojemnik o poj. 1100 l – 150,00 zł

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców w wysokości 50% stawki określonej w ust. 1 jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 199/XXV/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miedźno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »