| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/280/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity, Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.) RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały  

§   2.   1.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   Urzędzie Gminy Pilchowice w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

2.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

3.   Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   terminie do dnia 30 kwietnia 2013   r.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/280/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »