| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/240/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie  
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku  
z art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.).  

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w   Cieszynie uchwalonym uchwałą  
Nr XXI/163/12 Rady  Powiatu  Cieszyńskiego z   dnia  24.04.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W § 2   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   Działalność lecznicza CPR prowadzona przez jest przez komórki organizacyjne CPR wymienione w   Załączniku nr 1   do Statutu. .

2.   W § 2   dodaje się ust. 5   i 6   w brzmieniu:  

5.   W ramach CPR funkcjonuje przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pod nazwą Pogotowie Ratunkowe.  

6.   Działalność podmiotu leczniczego CPR i   przedsiębiorstwa Pogotowie Ratunkowe jest tożsama w   zakresie wykonywanej działalności leczniczej. .

3.   Załącznik nr 1   do Statutu otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

4.   Załącznik nr 2   do Statutu otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i   Dyrektorowi Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w   Cieszynie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego  


Stanisław   Kubicius

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/240/12    
Rady Powiatu Cieszyńskiego    
z dnia 27 grudnia 2012 r.  
 

WYKAZ PLACÓWEK I   KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego i  
przedsiębiorstwa „Pogotowie Ratunkowe”  

 

Załącznik nr 1  
do Statutu CPR  

 

Lp.  

Nazwa placówki CPR  

Miejsce prowadzenia działalności  

Nazwa komórki organizacyjnej  

1.  

CPR Stacja Cieszyn  

43-400 Cieszyn,  
ul. Bielska 22  

Zespół Ratownictwa Medycznego  
SPECJALISTYCZNY   „S”  

Zespół Ratownictwa Medycznego  
PODSTAWOWY   „P”  

Zespoły Transportowe  

2.  

CPR Stacja Skoczów  

43-430 Skoczów,  
ul. Krzywa 4  

Zespół Ratownictwa Medycznego  
SPECJALISTYCZNY   „S”  

Ambulatorium  

3.  

CPR Stacja Wisła  

46-460 Wisła,  
ul. Dziechcinka 4  

Zespół Ratownictwa Medycznego  
PODSTAWOWY   „P”  

Ambulatorium  

4.  

CPR Stacja Zebrzydowice  

43-525 Zebrzydowice  
ul. Kochanowskiego 28  

Zespół Ratownictwa Medycznego  
SPECJALISTYCZNY   „S”  

Ambulatorium  

5.  

CPR Stacja Istebna  

43-470 Istebna  
Istebna 751  

Zespół Ratownictwa Medycznego  
SPECJALISTYCZNY   „S”  

6.  

Centrum Powiadamiania Ratunkowego  

43-450 Ustroń  
ul. Wczasowa 12  

Centrum Dyspozytorskie  

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/240/12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

SCHEMAT ORGANIZACYJNY  
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego i  
przedsiębiorstwa „Pogotowie Ratunkowe”  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »