| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 158/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.12§2, §11, §12 i §13 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112 z późn.zm.) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21,poz.113 z późn.zm.) i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591,z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy Kłomnice,

Rada Gminy Kłomnice

uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje podziału Gminy Kłomnice na 12 stałych obwodów głosowania, ustalając ich numery, Granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Kłomnice oraz zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłomnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 158/XX/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

1

Kłomnice, Jamrozowizna, Janaszów,
Pustkowie Kłomnickie

Szkoła Kłomnice
ul. Szkolna 1.
42-270 Kłomnice

2

Bartkowice, Michałów
Lipicze

Gminny Ośrodek Kultury Kłomnice
ul. Częstochowska 96
42-270 Kłomnice

3

Witkowice, Chorzenice Michałów Rudnicki

Szkoła Witkowice
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice

4

Nieznanice

Strażnica OSP Nieznanice
ul. Sobieskiego 1 a
42-270 Kłomnice

5

Zdrowa

Świetlica OSP
ul.Kłomnicka 31
Zdrowa
42-270 Kłomnice

6

Skrzydlów, Trząska
Adamów, Huby

Szkoła Skrzydlów
ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

7

Rzeki Wielkie, Rzeki Małe

Szkoła Rzeki Wielkie
ul. Główna 11
42-270 Kłomnice

8

Rzerzęczyce
Niwki ,Przybyłów

Szkoła Rzerzęczyce
ul. Skrzydlowska 91
42-270 Kłomnice

9

Garnek, Karczewice Chmielarze
Kuźnica

Szkoła Garnek
ul. Szkolna 18
42-270 Kłomnice

10

Zawada, Śliwaków
Zberezka

Szkoła Zawada
ul. Częstochowska 8
42-270 Kłomnice

11

Konary

Szkoła Konary
ul. Szkolna 3
42-270 Kłomnice

12

Pacierzów

Strażnica OSP Pacierzów
ul. Częstochowska 29
42-270 Kłomnice

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Zając

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »