| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 158/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.12§2, §11, §12 i §13 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112 z późn.zm.) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21,poz.113 z późn.zm.) i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591,z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy Kłomnice,

Rada Gminy Kłomnice

uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje podziału Gminy Kłomnice na 12 stałych obwodów głosowania, ustalając ich numery, Granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Kłomnice oraz zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłomnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 158/XX/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

1

Kłomnice, Jamrozowizna, Janaszów,
Pustkowie Kłomnickie

Szkoła Kłomnice
ul. Szkolna 1.
42-270 Kłomnice

2

Bartkowice, Michałów
Lipicze

Gminny Ośrodek Kultury Kłomnice
ul. Częstochowska 96
42-270 Kłomnice

3

Witkowice, Chorzenice Michałów Rudnicki

Szkoła Witkowice
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice

4

Nieznanice

Strażnica OSP Nieznanice
ul. Sobieskiego 1 a
42-270 Kłomnice

5

Zdrowa

Świetlica OSP
ul.Kłomnicka 31
Zdrowa
42-270 Kłomnice

6

Skrzydlów, Trząska
Adamów, Huby

Szkoła Skrzydlów
ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

7

Rzeki Wielkie, Rzeki Małe

Szkoła Rzeki Wielkie
ul. Główna 11
42-270 Kłomnice

8

Rzerzęczyce
Niwki ,Przybyłów

Szkoła Rzerzęczyce
ul. Skrzydlowska 91
42-270 Kłomnice

9

Garnek, Karczewice Chmielarze
Kuźnica

Szkoła Garnek
ul. Szkolna 18
42-270 Kłomnice

10

Zawada, Śliwaków
Zberezka

Szkoła Zawada
ul. Częstochowska 8
42-270 Kłomnice

11

Konary

Szkoła Konary
ul. Szkolna 3
42-270 Kłomnice

12

Pacierzów

Strażnica OSP Pacierzów
ul. Częstochowska 29
42-270 Kłomnice

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »