| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/212/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Dąbrowie Górniczej oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 29 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) w   przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011 r. Nr 33 poz. 599)  

Rada Gminy Mierzęcice uchwala:  

§   1.   Przyjąć „Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Mierzęcice” w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/252/2006 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 31 marca 2006 r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Mierzęcice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/212/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Mierzęcice.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »