| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r., poz.391 t.j.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji

Rada Gminy Chełm Śląski  uchwala:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełm Śląski i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną dodatkową opłatę.

2. Dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszczał będzie za:

a) podstawienie i odbiór kontenera lub worka z tkaniny polipropylenowej przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych we własnym zakresie oraz za zagospodarowanie tych odpadów,

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych ponad normę przewidzianą dla danej nieruchomości, zgromadzonych w worku o pojemności 120 l z folii LDPE,

c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w worku o pojemności 120 l z folii LDPE,

d) udostępnienie właściwego pojemnika lub kontenera do gromadzenia odpadów zmieszanych.

§ 2. 1. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe uzależniona będzie od pojemności kontenera i wynosi :

a) kontener 3,5 m3- 320,00 zł

b) kontener 5,5 m3- 443,00 zł

2. Opłata za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w worku z tkaniny polipropylenowej o pojemności 1 m3wynosi 151,00zł .

3. Opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w worku o pojemności 120 l z folii LDPE, odbieranym zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych, wynosi  17,20 zł .

4. Opłata za usługę wymienioną w § 1 ust. 2 pkt. c  wynosi  12,00 zł .

5. Opłata miesięczna za dodatkową usługę wymienioną w § 1 ust 2 pkt d wynosi za:

a) pojemniki o pojemności  80 - 240 l – 2,30 zł

b) pojemniki o pojemności  1100 l – 16,00 zł

6. Zapotrzebowanie na usługi wymienione w §1 ust 2 zgłaszane będzie przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

7. Przedsiębiorca odbierający odpady odpowiedzialny będzie za dostarczenie kontenerów na odpady budowlane i remontowe, udostępnienie worków na odpady, a także za zagospodarowanie tych odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »