| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r., poz.391 t.j.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji

Rada Gminy Chełm Śląski  uchwala:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełm Śląski i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną dodatkową opłatę.

2. Dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszczał będzie za:

a) podstawienie i odbiór kontenera lub worka z tkaniny polipropylenowej przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych we własnym zakresie oraz za zagospodarowanie tych odpadów,

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych ponad normę przewidzianą dla danej nieruchomości, zgromadzonych w worku o pojemności 120 l z folii LDPE,

c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w worku o pojemności 120 l z folii LDPE,

d) udostępnienie właściwego pojemnika lub kontenera do gromadzenia odpadów zmieszanych.

§ 2. 1. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe uzależniona będzie od pojemności kontenera i wynosi :

a) kontener 3,5 m3- 320,00 zł

b) kontener 5,5 m3- 443,00 zł

2. Opłata za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w worku z tkaniny polipropylenowej o pojemności 1 m3wynosi 151,00zł .

3. Opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w worku o pojemności 120 l z folii LDPE, odbieranym zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych, wynosi  17,20 zł .

4. Opłata za usługę wymienioną w § 1 ust. 2 pkt. c  wynosi  12,00 zł .

5. Opłata miesięczna za dodatkową usługę wymienioną w § 1 ust 2 pkt d wynosi za:

a) pojemniki o pojemności  80 - 240 l – 2,30 zł

b) pojemniki o pojemności  1100 l – 16,00 zł

6. Zapotrzebowanie na usługi wymienione w §1 ust 2 zgłaszane będzie przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

7. Przedsiębiorca odbierający odpady odpowiedzialny będzie za dostarczenie kontenerów na odpady budowlane i remontowe, udostępnienie worków na odpady, a także za zagospodarowanie tych odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »