| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.,Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012 r.,poz.391 t.j.), art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji

Rada Gminy Chełm Śląski  uchwala:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art.6j ust.1 pkt1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość .

§ 2. Ustala się dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w § 1:

1. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł miesięcznie na osobę.

2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 16,00 zł miesięcznie na osobę.

§ 3. 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za jeden pojemnik lub kontener w przypadku segregowania odpadów w wysokości :

a) o pojemności     120 l  -   15,50 zł

b) o pojemności     140 l  -   17,00 zł

c) o pojemności     240 l  -   29,00 zł

d) o pojemności   1100 l  -   86,00 zł

e) o pojemności   7000 l  -  455,00 zł

2. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na  których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za jeden pojemnik lub kontener w przypadku nie segregowania odpadów w wysokości :

a) o pojemności     120 l  -   20,00 zł

b) o pojemności     140 l  -   22,00 zł

c) o pojemności     240 l  -   37,50 zł

d) o pojemności   1100 l  -  112,00 zł

e) o pojemności   7000 l  -  591,50zł

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za jeden worek o pojemności  120 l – 9,00 zł.

§ 4. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2.

2. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za każdorazowy odbiór pojemnika lub worka stanowić będzie iloczyn liczby pojemników na odpady lub worków oraz stawki opłat za pojemnik lub worek, określonej w § 3.

4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości określa odrębna uchwała.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

LeftHand

Firma LeftHand od ponad 15 lat istnieje na rynku oprogramowania księgowego na systemy Linux i Windows.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »