| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.,Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012 r.,poz.391 t.j.), art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji

Rada Gminy Chełm Śląski  uchwala:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art.6j ust.1 pkt1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość .

§ 2. Ustala się dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w § 1:

1. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł miesięcznie na osobę.

2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 16,00 zł miesięcznie na osobę.

§ 3. 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za jeden pojemnik lub kontener w przypadku segregowania odpadów w wysokości :

a) o pojemności     120 l  -   15,50 zł

b) o pojemności     140 l  -   17,00 zł

c) o pojemności     240 l  -   29,00 zł

d) o pojemności   1100 l  -   86,00 zł

e) o pojemności   7000 l  -  455,00 zł

2. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na  których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za jeden pojemnik lub kontener w przypadku nie segregowania odpadów w wysokości :

a) o pojemności     120 l  -   20,00 zł

b) o pojemności     140 l  -   22,00 zł

c) o pojemności     240 l  -   37,50 zł

d) o pojemności   1100 l  -  112,00 zł

e) o pojemności   7000 l  -  591,50zł

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za jeden worek o pojemności  120 l – 9,00 zł.

§ 4. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2.

2. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za każdorazowy odbiór pojemnika lub worka stanowić będzie iloczyn liczby pojemników na odpady lub worków oraz stawki opłat za pojemnik lub worek, określonej w § 3.

4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości określa odrębna uchwała.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »