| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/697/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/646/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Mysłowice

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 31 poz. 266 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXXV/646/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Mysłowice dokonuje się zmian:

1. Po § 5 dopisuje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a ust. 1. Ustala się, że z wnioskiem o obniżkę czynszu może wystąpić najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Mysłowice, w przypadku gdy stawka bazowa czynszu za zajmowany lokal odpowiadać będzie 3 % wartości odtworzeniowej budynku.

ust. 2. Obniżki czynszu udzielane będą najemcom, których średni miesięczny dochód nie przekracza:

a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego:

- obniżka czynszu do 70 %, gdy dochód najemcy nie przekracza 55 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 60 %, gdy dochód najemcy przekracza 55 % i nie przekracza 100 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 50 %, gdy dochód najemcy przekracza 100 % i nie przekracza 120 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 40 %, gdy dochód najemcy przekracza 120 % i nie przekracza 150 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 30 %, gdy dochód najemcy przekracza 150 % i nie przekracza 175 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego:

- obniżka czynszu do 70 %, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 40 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 60 %, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 40 % i nie przekracza 70 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 50 %, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 70 % i nie przekracza 85 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 40 %, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 85 % i nie przekracza 105 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 30 %, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 105 % i nie przekracza 125 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

ust. 3. Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Przez dochód należy rozumieć dochód w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 ze zm.).

ust. 4. Obniżki czynszu nie udziela się najemcom kierowanym do zawarcia umowy najmu za czynsz wolny, ustalony w drodze przetargu.

ust. 5. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia kompletnego wniosku."

2. § 6. ust. 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 6 ust. 2. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się dochód obliczany według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami)."

3. Skreśla się § 8 uchwały.

4. § 9 ust. 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 9 ust. 3. Umowę najmu lokalu zamiennego zawiera się z najemcą lub małżonkami, jeżeli tytuł prawny do dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małżonkom oraz jeżeli żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu."

5. W § 18 ust. 2. uchwały skreśla się zapis zawarty w nawiasie "(synowa, zięć, teściowa, teść)".

6. W § 21 ust. 1. skreśla się wyraz "ustnego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »