| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/697/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/646/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Mysłowice

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 31 poz. 266 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXXV/646/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Mysłowice dokonuje się zmian:

1. Po § 5 dopisuje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a ust. 1. Ustala się, że z wnioskiem o obniżkę czynszu może wystąpić najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Mysłowice, w przypadku gdy stawka bazowa czynszu za zajmowany lokal odpowiadać będzie 3 % wartości odtworzeniowej budynku.

ust. 2. Obniżki czynszu udzielane będą najemcom, których średni miesięczny dochód nie przekracza:

a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego:

- obniżka czynszu do 70 %, gdy dochód najemcy nie przekracza 55 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 60 %, gdy dochód najemcy przekracza 55 % i nie przekracza 100 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 50 %, gdy dochód najemcy przekracza 100 % i nie przekracza 120 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 40 %, gdy dochód najemcy przekracza 120 % i nie przekracza 150 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 30 %, gdy dochód najemcy przekracza 150 % i nie przekracza 175 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego:

- obniżka czynszu do 70 %, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 40 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 60 %, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 40 % i nie przekracza 70 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 50 %, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 70 % i nie przekracza 85 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 40 %, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 85 % i nie przekracza 105 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- obniżka czynszu do 30 %, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 105 % i nie przekracza 125 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

ust. 3. Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Przez dochód należy rozumieć dochód w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 ze zm.).

ust. 4. Obniżki czynszu nie udziela się najemcom kierowanym do zawarcia umowy najmu za czynsz wolny, ustalony w drodze przetargu.

ust. 5. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia kompletnego wniosku."

2. § 6. ust. 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 6 ust. 2. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się dochód obliczany według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami)."

3. Skreśla się § 8 uchwały.

4. § 9 ust. 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 9 ust. 3. Umowę najmu lokalu zamiennego zawiera się z najemcą lub małżonkami, jeżeli tytuł prawny do dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małżonkom oraz jeżeli żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu."

5. W § 18 ust. 2. uchwały skreśla się zapis zawarty w nawiasie "(synowa, zięć, teściowa, teść)".

6. W § 21 ust. 1. skreśla się wyraz "ustnego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »