| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Węgierska Górka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391)                              

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   Przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług  
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych winni spełniać następujące wymagania:  

1.   Posiadać bazę wyposażoną w   zaplecze techniczno- biurowe umożliwiające prowadzenie działalności objętej zezwoleniem;  

2.   Posiadać homologowany pojazd asenizacyjny spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z   2002 r. Nr 193, poz.1617);  

3.   Posiadać możliwość systematycznego mycia i   dezynfekcji pojazdów w   sposób zgodny z   wymogami ochrony środowiska;  

4.   Posiadać do dyspozycji sprzęt samochodowy służący działaniom ratowniczym w   celu ochrony ludzi i   środowiska przed skutkami awarii;  

5.   Posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wskazanych w   § 1   ust. 1, 2, 3   i 4   Uchwały wymagań;  

6.   Udokumentować gotowość do odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »