| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/192/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w   związku z   art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 26 października 1982r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z   2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), po   przeprowadzonych konsultacjach,  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustalić, że punkty sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jaworze powinny być usytuowane w   odległości co najmniej 50 m od szkół lub innych placówek oświatowo-wychowawczych i   opiekuńczych, oraz obiektów kultu religijnego. Odległość tę należy mierzyć najkrótszą drogą dojścia, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, od wejścia do punktu sprzedaży do czynnego wejścia do budynków.  

§   2.   Zezwolenia na sprzedaż i   podawanie napojów alkoholowych wydane przed wejściem w   życie niniejszej uchwały zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wydane.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   4.   Traci moc:  

1)   uchwała nr XXVII/104/93 Rady Gminy Jaworze z   dnia 03 lipca 1993r. w   sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz usytuowaniu na terenie gminy miejsc sprzedaży wszystkich napojów alkoholowych,  

2)   uchwała nr VI/47/94 Rady Gminy Jaworze z   dnia 29 grudnia 1994r. w   sprawie zmiany uchwały nr XXVII/104/93 Rady Gminy Jaworze z   dnia 03 lipca 1993r. dotyczącej spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych.  

§   5.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »