| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/192/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w   związku z   art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 26 października 1982r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z   2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), po   przeprowadzonych konsultacjach,  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustalić, że punkty sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jaworze powinny być usytuowane w   odległości co najmniej 50 m od szkół lub innych placówek oświatowo-wychowawczych i   opiekuńczych, oraz obiektów kultu religijnego. Odległość tę należy mierzyć najkrótszą drogą dojścia, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, od wejścia do punktu sprzedaży do czynnego wejścia do budynków.  

§   2.   Zezwolenia na sprzedaż i   podawanie napojów alkoholowych wydane przed wejściem w   życie niniejszej uchwały zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wydane.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   4.   Traci moc:  

1)   uchwała nr XXVII/104/93 Rady Gminy Jaworze z   dnia 03 lipca 1993r. w   sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz usytuowaniu na terenie gminy miejsc sprzedaży wszystkich napojów alkoholowych,  

2)   uchwała nr VI/47/94 Rady Gminy Jaworze z   dnia 29 grudnia 1994r. w   sprawie zmiany uchwały nr XXVII/104/93 Rady Gminy Jaworze z   dnia 03 lipca 1993r. dotyczącej spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych.  

§   5.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »