| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jeleśnia

Na podstawieart.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) oraz art.16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz.13) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje :

§ 1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Gminy Jeleśnia, jest odpłatne.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jeleśnia , których właścicielem jest Gmina Jeleśnia, w wysokości 0,05zł. za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku komunikacyjnym, zgodnie z planowanym rozkładem jazdy.

2. Ilość zatrzymań na przystanku ustalana jest na podstawie przedstawionego przez przewoźnika/operatora rozkładu jazdy.

3. Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej za zatrzymanie na przystanku , określonej w ust.1.

§ 3. Opłaty miesięczne płatne będą przelewem, na podstawie wystawionej przez Gminę Jeleśnia faktury VAT, w ciągu 10dni od daty jej wystawienia na rachunek bankowy o numerze konta 34 8118 0002 0000 0101 2000 0080  lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Jeleśni.

§ 4. Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilości zatrzymań środków transportowych na przystankach,  wymaga powiadomienia Gminy celem aktualizowania opłaty miesięcznej.

§ 5. Stawki opłat, o których mowa w §2 ust.1, ulegają waloryzacji w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych,  ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Waloryzacja następuje od pierwszego dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

§ 6. Opłaty, o których mowa w § 2 ust.1 stanowią dochód Gminy Jeleśnia, przeznaczony na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz wiat  przystankowych służącym pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie, w terminie 14dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »