| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 270/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie zmiany regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r, poz. 1356 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr 408/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25.05.2010 roku w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłobuck wprowadza się następującą zmianę:

1. Załącznik Nr 7 do uchwały o której mowa wyżej otrzymuje brzmienie określone do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 270/XXVII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 12 lutego 2013 r.

1. Wykaz boisk:

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Andersa

2) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. ul. Osiedlowa/Wyszyńskiego

3) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

4) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

5) Brody Malina – ul. Źródlana/ul. Pogodna

6) Niwa Skrzeszów – ul. Wierzbowa

7) Zakrzew – ul. Zakrzewska

8) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku ul. Sportowa

9) Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy ul. Pokrzyńskiego

10) Baza Sportowo- Rekreacyjna w Łobodnie ul. Prusa

2. Wykaz sal sportowych:

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku – ul. Sportowa 14

2) Gimnazjum Kłobuck – ul.Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4

3. Wykaz placów zabaw:

1) Osiedle Nr 1 – Kłobuck ul. Mała

2) Osiedle Nr 2 – Kłobuck ul. 11 Listopada 8, ul. Rómmla 2 , ul. Rómmla

3) Osiedle Nr 3 – Kłobuck ul. 11 Listopada; ul. Osiedlowa; ul. Baczyńskiego;
ul. Spacerowa

4) Osiedle Nr 4 – Kłobuck ul. Parkowa

5) Osiedle Nr 5 – Kłobuck ul. Hallera

6) Osiedle Nr 8 – Kłobuck ul. Cicha

7) Sołectwo Zakrzew – Kłobuck ul. Stawowa

8) Brody Malina – ul. Źródlana.

9) Gruszewnia – ul. Kłobucka 59

10) Lgota – ul. Południowa nr dz. 599/3

11) Łobodno – ul. Prusa

12) Nowa Wieś – ul. Lipowa 52

13) Rybno – nr dz. 156 obręb Rybno

14) Osiedle Nr 1 – Kłobuck, ul. Kochanowskiego

15) Niwa Skrzeszów – ul. Wierzbowa

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »