| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 220/XXVIII/2013 Rady Gminy Konopiska

z dnia 15 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 § 2, 11 i   12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm,) oraz art. 14 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) – na wniosek Wójta Gminy Konopiska,  

uchwala się co następuje:  

§   1.   Dokonuje sie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania i   ustala ich numery, granice oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych zgodnie z   brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

§   3.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

2.   Do wyborów do organów stanowiących i   wykonawczych jednostki samorządu terytorialnego oraz do referendów lokalnych, przeprowadzanych w   trakcie kadencji, w   czasie której uchwała wchodzi w   życie, zastosowanie mają przepisy dotychczasowe, określające granice obwodów głosowania.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Marcin   Poleszczuk

 


Załącznik do Uchwały Nr 220/XXVIII/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 15 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

podział na obwody głosowania  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jadwiga Czarnowska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Wrocławski). Jest mgr ekonomii – uzyskała dyplom na Wydziale Gospodarki Narodowej w Katedrze Handlu Zagranicznego AE. Jest absolwentką również Alliance Française. Otrzymała w Paryżu francuski dyplom DS.-d’Etudes Françaises Modernes. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe jako kierownik działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i resortu budżetowego oraz jako wykładowca kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. Prowadzi również szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania programów księgowych do zadań księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »