| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 220/XXVIII/2013 Rady Gminy Konopiska

z dnia 15 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 § 2, 11 i   12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm,) oraz art. 14 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) – na wniosek Wójta Gminy Konopiska,  

uchwala się co następuje:  

§   1.   Dokonuje sie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania i   ustala ich numery, granice oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych zgodnie z   brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

§   3.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

2.   Do wyborów do organów stanowiących i   wykonawczych jednostki samorządu terytorialnego oraz do referendów lokalnych, przeprowadzanych w   trakcie kadencji, w   czasie której uchwała wchodzi w   życie, zastosowanie mają przepisy dotychczasowe, określające granice obwodów głosowania.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Marcin   Poleszczuk

 


Załącznik do Uchwały Nr 220/XXVIII/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 15 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

podział na obwody głosowania  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »