| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.157.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 marca 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek, w części określonej w § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały, jako niezgodnej z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zwanej dalej ustawą.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Toszku, na sesji w dniu 30 stycznia 2013 r., działając m.in. na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, przyjęła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek.

Zgodnie z treścią powoływanego w podstawie prawnej uchwały art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy, z kolei art. 5a ust. 2 stanowi, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Należy podkreślić, iż kompetencja zawarta w art. 5a ust. 2 ustawy upoważnia Radę do szczegółowego określenia procedury konsultacyjnej z mieszkańcami, a więc opisu sposobu przeprowadzenia takich konsultacji.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż postanowienia § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały stoją w sprzeczności z regulacją art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Rada Gminy bowiem, wśród form przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek wymieniła również zebrania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Toszek.

Należy zauważyć, iż ustawa o samorządzie gminnym zastrzega, że konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami gminy. Wprowadzenie w uchwale regulacji, która w jakikolwiek sposób poszerza określony przez ustawodawcę krąg osób uprawnionych do udziału w konsultacjach, stanowi istotne naruszenie art. 5a ust. 2 ustawy, w związku z przekroczeniem zakresu normy kompetencyjnej wyrażonej w tym przepisie. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że jedynym kryterium uprawniającym do uczestnictwa w konsultacjach jest fakt pozostawania mieszkańcem gminy. Uchwała w tym przedmiocie nie może dotyczyć żadnych innych podmiotów, jak tylko mieszkańców gminy.

Należy również podkreślić, iż przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Toszek mogą lecz nie muszą być mieszkańcami Gminy Toszek, stąd nie można w żaden sposób stwierdzić, że postanowienia § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały mieszczą się w zakresie delegacji z zawartej w art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały w części określonej w § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Toszku

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »