| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 606/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 i nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 92 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 11 ust. 2   w związku z   art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 229 ust. 4   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Zmienia się nazwę Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3   w Częstochowie, ul. Połaniecka 175, utworzonego na podstawie uchwały Nr 985/LX/2006 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 26 czerwca 2006 roku w   sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3   w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 na nazwę: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2.  

§   2.   Nadaje się statut Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2   z siedzibą w   Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Traci moc statut Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3   w Częstochowie stanowiący załącznik do uchwały Nr 985/LX/2006 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 26 czerwca 2006 roku w   sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3   w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik do Uchwały Nr 606/XXXII/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

606 XXXIIzal  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »