| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat z tytułu świadczenia usług usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.),art. 18 ust. 2 pkt 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej  przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w kwocie 30 zł brutto za m³

§ 2. 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz  gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) o pojemności 110 i 120 litrów - w wysokości  25 zł brutto,

2) o pojemności 240 litrów - w wysokości 40 zł brutto,

3) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 120 zł brutto.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości:

1) o pojemności 110 i 120 litrów - w wysokości 20 zł brutto,

2) o pojemności 240 litrów - w wysokości 30 zł brutto,

3) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 100 zł brutto.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr XV/109/2008 z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat z tytułu świadczenia usług usuwania odpadów komunalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Starowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »