| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat z tytułu świadczenia usług usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.),art. 18 ust. 2 pkt 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej  przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w kwocie 30 zł brutto za m³

§ 2. 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz  gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) o pojemności 110 i 120 litrów - w wysokości  25 zł brutto,

2) o pojemności 240 litrów - w wysokości 40 zł brutto,

3) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 120 zł brutto.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości:

1) o pojemności 110 i 120 litrów - w wysokości 20 zł brutto,

2) o pojemności 240 litrów - w wysokości 30 zł brutto,

3) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 100 zł brutto.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr XV/109/2008 z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat z tytułu świadczenia usług usuwania odpadów komunalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »