| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), art. 6l  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2012r., poz.391) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm),  po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala :

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia danego miesiąca.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być również wnoszona przez właścicieli nieruchomości z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach :

a) za I kwartał -  do dnia 15 stycznia danego roku,

b) za II kwartał -  do dnia 15 kwietnia danego roku,

c) za III kwartał -  do dnia 15 lipca danego roku,

d) za IV kwartał -  do dnia 15 października danego roku.

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.

4. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami upływa dnia 15 lipca 2013 roku.

§ 2. 1. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się przez dokonanie wpłat na rachunek bankowy Gminy Chełm Śląski albo w drodze inkasa.

2. Wyznaczenie inkasentów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 4. Traci moc UCHWAŁA NR XXII/132/2012 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 13 grudnia 2012 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »