| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/290/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust. 1   pkt. 1   i ust. 3   oraz art. 6j ust. 2a Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządkuw gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz 1591  
z późn. zm.),  

Rada Gminy Ornontowice uchwala:  

§   1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytwarzanymi na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice, w   wysokości 18,00 zł miesięcznie/osobę.  

§   2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytwarzanymi  
na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice, jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny w   wysokości 12,00 zł miesięcznie/osobę. Jeżeli nieruchomość zamieszkują więcej niż cztery osoby, ustala się obniżkę opłaty o   50 % za piątą osobę i   kolejne, przy czym w   przypadku zabudowy wielorodzinnej obniżka ta dotyczy osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXV/250/12 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 19 grudnia 2012 r. w   sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1192 z   dnia 4   lutego 2013 r.).  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »