| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 25 lutego 2013r.

do porozumienia nr PO/80/DO/743/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach zadania własnego powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

w sprawie powierzenia Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach zadania własnego powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zawarty pomiędzy:

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim z siedzibą w Bieruniu przy ul. Św. Kingi 1, 43-155 Bieruń, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński

2. Henryk Barcik - Wicestarosta


zwanym dalej „ Powiatem a


Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, wpisanym do rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod poz. 46, reprezentowanym przez:

1. Romana Urbańczyka - Przewodniczącego Zarządu KZK GOP

2. Marka Kopla                     - Z-ce Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


zwanym dalej „ KZK GOP

§ 1.

W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Powiat zobowiązuje się przekazać KZK GOP dotację celową na zadanie, o którym mowa
w § 1, w formie transz miesięcznych w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że dotacja celowa za miesiące luty i marzec zostanie przekazana w jednej transzy do 29 marca.

§ 2.

Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks do porozumienia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zlecającego zadanie.

§ 4.

Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Przewodniczący Zarządu KZK GOP


Roman Urbańczyk


Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Marek Kopel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »