| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/184/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 1 do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór oświadczenia na potrzeby zastosowania zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiący załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Węgierskiej Górce w terminie:

1) do 31 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391 ze zm.),

3) 14 dni od daty zmiany danych zawartych w poprzednim oświadczeniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik


Załącznik do Uchwały Nr XX/184/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr.1

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »