| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/184/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 1 do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór oświadczenia na potrzeby zastosowania zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiący załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Węgierskiej Górce w terminie:

1) do 31 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391 ze zm.),

3) 14 dni od daty zmiany danych zawartych w poprzednim oświadczeniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik


Załącznik do Uchwały Nr XX/184/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr.1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »