| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.249.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 18 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXII/165/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kobiór

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXII/165/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kobiór, w części określonej w: pkt 5 i pkt 10 Załącznika Nr 1 do Uchwały, jako sprzecznej z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 7 marca 2013 roku, Rada Gminy Kobiór podjęła uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kobiór. Podstawę do podjęcia przedmiotowej uchwały zawiera przepis art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem rada gminy określa, w drodze uchwały, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała określająca wyżej wymienione wymagania winna uwzględniać opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania.

W opinii organu nadzoru postanowienia zawarte w: pkt 5 i pkt 10 Załącznika Nr 1 do Uchwały, określają obowiązki, które powinien realizować przedsiębiorca prowadzący już działalność w/w zakresie. Tego rodzaju regulacje stanowią przekroczenie zakresu ustawowego umocowania, a co za tym idzie pozostają w sprzeczności z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Reasumując należy stwierdzić, że upoważnienie ustawowe ogranicza możliwość działania organu stanowiącego gminy wyłącznie do ustalenia, jakie są wymagania w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Nie obejmuje ono kwestii związanych z obowiązkami tych podmiotów w trakcie realizacji zadań.

W ocenie organu nadzoru, tego rodzaju regulacje stanowią przekroczenie zakresu umocowania, a co za tym idzie pozostają w sprzeczności z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z uwagi na wymienione nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanej części jest uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Gminy Kobiór

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »