| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 139/XXXVII/2013 Rady Gminy Opatów

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku
z  art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2012 r, poz. 391 z późn.zm.)

Rada Gminy Opatów
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Opatów nr 132/XXXV/2013 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się następującą zmianę:

1. Skreśla się §3,

2. Dotychczasowe oznaczenie §4 i §5 otrzymuje oznaczenie odpowiednio jako §3 i §4.

3. Załącznik do uchwały Rady Gminy Opatów nr 132/XXXV/2013 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny


Załącznik do Uchwały Nr 139/XXXVII/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »