| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/299/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit.i, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 94 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/256/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.481,44 zł, w pkt. 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.481,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę (per saldo) 6.662,47 zł, w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 6.662,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 3:

- w ust. 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 5.181,03 zł;

- w ust. 2 zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 5.181,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 5 zwiększa się wydatki na wypłatę poręczeń o kwotę 6.662,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w § 8 zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta o kwotę 28.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) po § 10 dodaje się § 10 a z następującą treścią: „Ustala się limit dla poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w 2013 r. do wysokości 2.000.000,00 zł.”;

7) w § 12 dodaje się pkt 3 z następującą treścią: „udzielenia poręczenia w roku budżetowym do wysokości 2.000.000,00 zł.”.

8) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 8, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/299/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/299/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/299/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/299/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Proponowane zmiany do budżetu miasta Radzionków na 2013 r. wprowadza się w związku z:

1) planowanym udzieleniem poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciąganego przez Przychodnię Lekarską RAD –MED Sp. z o.o. na zadanie: „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Gajdasa 1 w celu adaptacji na potrzeby przychodni zdrowia”. Ww. wydatki zostaną sfinansowane z wolnych środków uzyskanych za 2012 r. oraz dochodów ze sprzedaży łupka. Zwiększa się wydatki w 851,85195 § 8020 o kwotę 6.662,47 zł, przychody w § 950 o 5.181,03 zł oraz dochody w 900,90095 § 0870 o 1.481,44 zł.

2) planowanym udzieleniem dotacji dla Centrum Kultury "Karolinka" z przeznaczeniem dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” z okazji jubileuszu 30-lecia zespołu. Zwiększa się wydatki w 921,92114 § 2480 o 28.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 750,75075 § 4300 o 28.000,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Filip Barański

Prawnik, specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »