| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami )

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić :

w załączniku do niniejszego obwieszczenia - tekst jednolity Uchwały Nr LVII/988/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego ( Dz.U. Woj. Śl. Nr 247, poz. 3749 z dnia 25 listopada 2010 roku ) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych :

Uchwałą Nr XII/191/11 Rady Miejskiej w Dabrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/988/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego ( Dz.U. Woj. Śl. Nr 306, poz. 5178 z dnia 14 grudnia 2011 roku ).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LVII/988/10 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682, ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta i po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Zarządzić pobór od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego przez inkasentów podatkowych w następujących dzielnicach Dąbrowy Górniczej :[1])

Nazwa dzielnicy

Imię i nazwisko inkasenta

Błędów

Jerzy Tylec

Teresa Tylec

Kuźniczka Nowa

Grażyna Zalewska

Łęka

Grażyna Patoleta

Łosień

Ela Woźniak

Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie

Jolanta Bojda

Marek Zientara

Wanda Rachwał

Trzebiesławice

Józef Gala

Ujejsce

Lidia Sikora

Ząbkowice

Maria Szydło

Marianki, Ratanice

Czesława Nowak

Okradzionów

Magdalena Kowalczyk

§ 2. Za pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ustala wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8 % od zainkasowanej kwoty.

§ 3. Inkasent pobierający podatki odprowadza w całości pobraną kwotę do budżetu miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.


[1]) zmieniony przez § 1 ust. 1 Uchwały Nr XII/191/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/988/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 306, poz. 5178 z dnia 14 grudnia 2011 ), który wszedł w życie 1 stycznia 2012 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »