| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 640/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 542/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 5   ust. 1   pkt 1   i 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr 542/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, zmienionej uchwałą Nr 619/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 21 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 2   ust. 1   pkt 4   otrzymuje brzmienie:  

„4) 60 litrów popiołów z   palenisk na dwa miesiące na każde 10 m 2 ogrzewanej powierzchni,”,  

2)   w § 3   ust. 1   pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

„1) raz w   miesiącu – odpady zmieszane dla nieruchomości zamieszkanych z   zabudową jednorodzinną oraz wielolokalową do 10 lokali włącznie,”,  

3)   w § 3   w ust. 1   dodaje się pkt 7:  

„7) nie rzadziej niż raz w   miesiącu - odpady zmieszane dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »