| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 640/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 542/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 5   ust. 1   pkt 1   i 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr 542/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, zmienionej uchwałą Nr 619/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 21 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 2   ust. 1   pkt 4   otrzymuje brzmienie:  

„4) 60 litrów popiołów z   palenisk na dwa miesiące na każde 10 m 2 ogrzewanej powierzchni,”,  

2)   w § 3   ust. 1   pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

„1) raz w   miesiącu – odpady zmieszane dla nieruchomości zamieszkanych z   zabudową jednorodzinną oraz wielolokalową do 10 lokali włącznie,”,  

3)   w § 3   w ust. 1   dodaje się pkt 7:  

„7) nie rzadziej niż raz w   miesiącu - odpady zmieszane dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Monika Siwik

Specjalista ds. księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »