| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów oraz logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszana

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 ust. 7   pkt 3, w   związkuz art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mszana  
uchwala:  

§   1.   Ustalić dla nauczycieli zatrudnionych w   pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach pedagoga, psychologa, logopedy w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszana, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczychi opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, według następujących norm:  

 

l.p.    

stanowisko    

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć    

1.    

pedagog    

25    

2.    

psycholog    

25    

3.    

logopeda    

22    

§   2.   Traci moc Uchwała nr XXIX /47/2005 Rady Gminy Mszana z   dnia 14.07.2005 r. w   sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów oraz logopedów zatrudnionych w   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszana  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »