| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 marca 2013r.

do Porozumienia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Woźniki zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Na podstawie art. 19 ust. 4 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm)  zostaje zawarty pomiędzy

Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach :

Joachim Smyła - Starosta

Tadeusz Konina - Wicestarosta

zwanym dalej „Przekazującym” a Gminą Woźniki reprezentowaną przez

Burmistrza Woźnik - Alojzego Cichowskiego

zwanym dalej „Przejmującym” aneks nr 2 o następującej treści:

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany określonego Porozumienia :

- w § 3 wprowadza się pkt. "5a" o nastepującym brzmieniu: "5a. W 2013 roku przyjmuje się wskaźnik n=26.809 zł/km, w związku z czym dotacja na realizację zadań objętych porozumieniem w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wynosi 616.607 zł (w zaokrągleniu do złotych),

- w  § 5 wprowadza sie pkt "1a" o następującym brzmieniu: "1a. W 2013 roku rozliczenia dokonywane będą na dotychczas obowiązujących formularzach rozliczenia rzeczowo-finansowego".

§ 2.

Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strona Przekazująca                                                                                                   Strona Przejmująca

Starosta Lubliniecki


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


mgr Tadeusz Konina

Burmistrz


Alojzy Cichowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »