| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 1410/2013 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia 8 maja 2013r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 30 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142 z   2001r. poz. 1591 z   późn. zm.), art. 92 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z   2001r. z   późn. zm.), w   związku z   art. 196 ust. 1, 3   i 4   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z   2013r. poz. 135) oraz § 24 ust. 1   Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w   Siemianowicach Śląskich (Załącznik do Zarządzenia Nr 716/2012 Prezydenta Miasta z   dnia 12 marca 2012r. z   późn. zm.)  

zarządzam co następuje:  

1)   Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w   Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w   Siemianowicach Śląskich na kwotę 4   727,91 zł. /kwota słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy/.  

2)   Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej.  

3)   Zarządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

4)   Zarządzenie wchodzi w   życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w   którym zostało opublikowane.  

5)   Uchyla się Zarządzenie nr 1344/2013 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z   dnia 28 marca 2013r.  

 

 

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie  


Jacek   Guzy

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »