| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/309/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy - jednostki organizacyjnej Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zmianami) Rada Gminy Ornontowice na wniosek Wójta Gminy Ornontowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Upoważnia sie Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w   Ornontowicach - jednostki organizacyjnej Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z   zakresu administracji publicznej dotyczących spraw określonych w   art. 6   ust. 7, art. 6b, art. 6o, art. 6p, art. 6qa Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r. poz. 391)  

§   2.   Upoważnienie, o   którym mowa w   § 1   obejmuje:  

1)   prowadzenie postępowań i   określania w   drodze decycji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   razie nie złożenia przez właściciela nieruchomoći deklaracji o   wysokości tej opłaty, albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w   złożonej przez niego deklaracji,  

2)   określania w   drodze decyzji wysokości zaległości z   tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

3)   ustalenie w   drodze decyzji obowiązków dla właścicieli nieruchomości wobec, których gmina nie prowadzi gospodarki odpadami, a   właściciele nie podpisali stosownych umów na wywóz odpadów komunalnych,  

4)   prowadzenie postępowań egzekucyjnych dla ściągania należności określonych w   deklaracjach lub decyzjach,  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w   Ornontowicach  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »