| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/309/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy - jednostki organizacyjnej Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zmianami) Rada Gminy Ornontowice na wniosek Wójta Gminy Ornontowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Upoważnia sie Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w   Ornontowicach - jednostki organizacyjnej Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z   zakresu administracji publicznej dotyczących spraw określonych w   art. 6   ust. 7, art. 6b, art. 6o, art. 6p, art. 6qa Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r. poz. 391)  

§   2.   Upoważnienie, o   którym mowa w   § 1   obejmuje:  

1)   prowadzenie postępowań i   określania w   drodze decycji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   razie nie złożenia przez właściciela nieruchomoći deklaracji o   wysokości tej opłaty, albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w   złożonej przez niego deklaracji,  

2)   określania w   drodze decyzji wysokości zaległości z   tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

3)   ustalenie w   drodze decyzji obowiązków dla właścicieli nieruchomości wobec, których gmina nie prowadzi gospodarki odpadami, a   właściciele nie podpisali stosownych umów na wywóz odpadów komunalnych,  

4)   prowadzenie postępowań egzekucyjnych dla ściągania należności określonych w   deklaracjach lub decyzjach,  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w   Ornontowicach  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »