| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/415/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła

§ 1. W uchwale nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r.(Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2011r. nr 180 poz.3404.) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła wprowadza się następujące zmiany::

1) w § 5 dodaje się  ustęp 6 w brzmieniu : "6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, działanie wiatru itp. w odniesieniu do zadań wymienionych w § 3 ust 2 dopuszcza się składanie wniosków o dofinansowania bez naboru oraz bez zachowania terminów określonych § 5 w ust 1-5. W takim przypadku o udzieleniu dotacji, jej wartości i trybie udzielenia, decyduje Burmistrz Miasta Wisła„.

2) w § 7 ust 2 otrzymuje brzmienie: "2. Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków (decyduje data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Wiśle) z zastrzeżeniem § 5 ust 6, w miarę posiadanych przez Gminę i zaplanowanych na ten cel środków finansowych".

§ 2. Do wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, których rozpatrywanie nie zakończyło się zawarciem umowy, stosuje się przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejszą uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »