| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/415/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła

§ 1. W uchwale nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r.(Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2011r. nr 180 poz.3404.) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła wprowadza się następujące zmiany::

1) w § 5 dodaje się  ustęp 6 w brzmieniu : "6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, działanie wiatru itp. w odniesieniu do zadań wymienionych w § 3 ust 2 dopuszcza się składanie wniosków o dofinansowania bez naboru oraz bez zachowania terminów określonych § 5 w ust 1-5. W takim przypadku o udzieleniu dotacji, jej wartości i trybie udzielenia, decyduje Burmistrz Miasta Wisła„.

2) w § 7 ust 2 otrzymuje brzmienie: "2. Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków (decyduje data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Wiśle) z zastrzeżeniem § 5 ust 6, w miarę posiadanych przez Gminę i zaplanowanych na ten cel środków finansowych".

§ 2. Do wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, których rozpatrywanie nie zakończyło się zawarciem umowy, stosuje się przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejszą uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »