| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/238/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 10 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6k ust. 1   pkt. 1   i ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391 ze zm.), po konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn  

u c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   Ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  

1.   stawkę podstawową w   wysokości   14,00 zł,   w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny,  

2.   stawkę obniżoną opłaty w   wysokości   7,00 zł,   w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

§   2.   Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z   nieruchomości zamieszkałych, określa odrębna uchwała Rady Gminy w   Krupskim Młynie w   sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXV/184/12  Rady Gminy Krupski Młyn w   sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   dnia 20 grudnia 2012 r.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »