| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/420/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/273/93 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz określenia sposobu pobierania opłat.

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/273/93 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1a ust. 1 do powierzonych Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich zadań własnych Gminy Piekary Śląskie dodaje się:

świadczenie usług w zakresie usuwania (holowania) pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

- prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach o których mowa w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

Powierzyć Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizacji i prowadzenia Stref Płatnego Parkowania (zwanych dalej SPP) na terenie Gminy Piekary Śląskie. Przedmiotowe zadania obejmują w szczególności:

- oznakowanie SPP,

- wykonanie wszelkich niezbędnych prób, pomiarów i rozruchu SPP,

- kontrolę wnoszenia opłat za parkowanie w SPP, wystawianie zawiadomień o opłatach dodatkowych oraz fotografowanie pojazdów parkujących w SPP bez wniesienia opłat,

- utworzenie i obsługę biura SPP,

- rozpatrywania reklamacji,

- prace serwisowo naprawcze,

- czynności przygotowawcze związane z windykacją należności za nieuiszczenie opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP,

- po zakończeniu każdego roku rozliczeniowego w terminie do 15 stycznia roku następnego przekazywanie zbiorczego raportu z przeprowadzonych czynności związanych z obsługą SPP,

- utrzymanie czystości i porządku na miejscach postojowych w granicach SPP, w tym odśnieżanie, pozbywanie się błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »