| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/420/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/273/93 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz określenia sposobu pobierania opłat.

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/273/93 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1a ust. 1 do powierzonych Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich zadań własnych Gminy Piekary Śląskie dodaje się:

świadczenie usług w zakresie usuwania (holowania) pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

- prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach o których mowa w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

Powierzyć Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizacji i prowadzenia Stref Płatnego Parkowania (zwanych dalej SPP) na terenie Gminy Piekary Śląskie. Przedmiotowe zadania obejmują w szczególności:

- oznakowanie SPP,

- wykonanie wszelkich niezbędnych prób, pomiarów i rozruchu SPP,

- kontrolę wnoszenia opłat za parkowanie w SPP, wystawianie zawiadomień o opłatach dodatkowych oraz fotografowanie pojazdów parkujących w SPP bez wniesienia opłat,

- utworzenie i obsługę biura SPP,

- rozpatrywania reklamacji,

- prace serwisowo naprawcze,

- czynności przygotowawcze związane z windykacją należności za nieuiszczenie opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP,

- po zakończeniu każdego roku rozliczeniowego w terminie do 15 stycznia roku następnego przekazywanie zbiorczego raportu z przeprowadzonych czynności związanych z obsługą SPP,

- utrzymanie czystości i porządku na miejscach postojowych w granicach SPP, w tym odśnieżanie, pozbywanie się błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »