| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/134/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 10 czerwca 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6   ust. 2   i ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz.U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust., art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 594), na wniosek Wójta Gminy Jejkowice po zaopiniowaniu przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rzemiosła, Handlu, Drobnej Wytwórczości i   Finansów.  

Rada Gminy Jejkowice uchwala:  

§   1.   Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, następujące górne stawki opłat (brutto):  

1)   bez prowadzenia selektywnej zbiórki  

- pojemnik 110l/120l - 20,00zł.  

- pojemnik 240l - 36,00zł.  

- pojemnik 1100l - 95,00zł.  

- pojemnik 7m3 - 550,00zł.  

2)   przy zbieraniu i   odbiorze selektywnym  

- pojemnik 110l/120l - 16,00zł.  

- pojemnik 240l - 32,00zł.  

- pojemnik 1100l - 80,00zł.  

- pojemnik 7m3 - 460,00zł.  

§   2.   Ustala się górne stawki opłat brutto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie mają zawartych umów na takie usługi, w   wysokości:  

- 1m3 nieczystości ciekłych – 30,00zł.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Traci moc uchwała nr XXXII/132/09 Rady Gminy Jejkowice z   dnia 29 lipca 2009r. w   sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice (Dz.Urz.Woj.Śl. z   2009r. Nr 164 poz. 3083).  


§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »