| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 219/XXVIII/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8   i art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z   2013r. poz. 594), art. 6l ust.2 ustawy z   13 września 1996r. o   utrzymaniu w   czystości i   porządku w   gminach (t.j Dz.U.z 2012r. poz.391 z   pózn.zm) i   art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U.z 2012r. poz. 749 z   poźn.zm)  

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Zarządza się na terenie Gminy Włodowice pobór należności z   tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   drodze inkasa.  

§   2.   Na inkasenta ustanawia się Pana   Jana Janikowskiego   .  

§   3.   Inkasentowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie w   wysokości 5% należności zainkasowanych w   danym miesiącu.  

§   4.   Wyznacza się termin płatności dla inkasenta należności z   tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 5   dnia włącznie, następującego po terminach płatności tej opłaty. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Gminy Włodowice.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »