| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 219/XXVIII/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8   i art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z   2013r. poz. 594), art. 6l ust.2 ustawy z   13 września 1996r. o   utrzymaniu w   czystości i   porządku w   gminach (t.j Dz.U.z 2012r. poz.391 z   pózn.zm) i   art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U.z 2012r. poz. 749 z   poźn.zm)  

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Zarządza się na terenie Gminy Włodowice pobór należności z   tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   drodze inkasa.  

§   2.   Na inkasenta ustanawia się Pana   Jana Janikowskiego   .  

§   3.   Inkasentowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie w   wysokości 5% należności zainkasowanych w   danym miesiącu.  

§   4.   Wyznacza się termin płatności dla inkasenta należności z   tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 5   dnia włącznie, następującego po terminach płatności tej opłaty. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Gminy Włodowice.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »